Safe space

Safe Space principles

 • Respect everyone’s personal space, both physical and mental. You cannot know where another person’s boundaries lie without asking them. Make sure you ask before touching anyone. Listen to others and adapt your behaviour if someone indicates that your behaviour makes them feel uncomfortable.
 • Respect everyone, don’t assume things. Don’t make assumptions about other people’s sexuality, gender, nationality, ethnicity, religion, values, socio-economic background, ability or health. Respect pronouns and names. Be aware of your own privileges. 
 • No body discrimination. Don’t comment on another person’s body. Also do not comment on other people’s eating and meal sizes. 
 • Respect the opinions, beliefs, experiences and differing viewpoints of others. Don’t mock, ridicule, disparage, sideline or humiliate anyone with your words, behaviour or actions. 
 • Assume responsibility for your own actions and behaviour. Remember that your actions affect other people, regardless of your good intentions.
 • Give space. Do your best to ensure that everyone gets to participate in discussions. Don’t disregard other people’s opinions; give others the chance to speak. Respect the privacy of others and treat sensitive topics respectfully.
 • Intervene in harassment if you witness it, and ask the person who was harassed whether they would like help or support. Don’t just remain an on-looker.

Turvallisen tilan periaatteet

 • Kunnioita toisen henkilökohtaista fyysistä ja psyykkistä tilaa. Et voi tietää toisen rajoja kysymättä niistä. Kysy siis ennen kuin esimerkiksi kosket toiseen. Kuuntele ja muuta käytöstäsi, jos joku ilmaisee sinulle, että käytöksesi tekee heidän olonsa epämukavaksi.
 • Kunnioita kaikkia, älä tee oletuksia. Älä tee oletuksia kenenkään seksuaalisuudesta, sukupuolesta, kansallisuudesta, etnisyydestä, uskonnosta, arvoista, sosioekonomisesta taustasta, toimintakyvystä tai terveydestä. Kunnioita pronomineja ja nimiä. Ole tietoinen omista etuoikeuksistasi. 
 • Ei kehosyrjintää. Älä kommentoi toisen kehoa. Jätä myös pois kommentit toisten ruoka-annoksista ja syömisestä. 
 • Kunnioita toisten mielipiteitä, uskomuksia, kokemuksia ja eriäviä näkökantoja. Älä pilkkaa, ivaa, halvenna, sysää syrjään tai nolaa ketään puheillasi, käytökselläsi tai teoillasi.
 • Ole vastuussa omasta toiminnastasi ja käytöksestäsi. Ole tietoinen, että toiminnallasi on vaikutus toisiin ihmisiin hyvistä aikomuksistasi huolimatta. 
 • Anna tilaa. Pyri huolehtimaan siitä, että kaikilla on mahdollisuus osallistua keskusteluun. Älä jyrää muiden mielipiteitä ja anna puheenvuoro. Kunnioita myös toisten yksityisyyttä ja käsittele arkoja aiheita kunnioittavasti.
 • Puutu häirintään myös sitä todistaessasi ja kysy häirityksi tulleelta, haluaako hän apua tai tukea. Älä jää vain sivustakatsojaksi.

https://yhdenvertaisuus.fi/turvallisemman-tilan-ohjeistus